รับสมัครนักศึกษา 1/2565 

กศน.ตำบลบ้านพลวง เปิดรับมัครนักศึกษาแล้ว สนใจ ติดต่อ 085-694755 ครูนก