ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ....
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์