กศน.ตำบลบ้านพลวง และ หน่วยงานในพื้นที่อำเภอปราสาท ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ตำบลบ้านพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยได้นำกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและกา่รศึกษาตามอัธยาศัย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนำเสนอผลิตภัณฑ์อาชีพที่ได้รับการสนับสนุนในชุมชน