นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านพลวง ร่วมกิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล และรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565