ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สถานที่จัดกิจกรรม หอประชุมอำเภอปราสาท