ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอธิจิต อาภรพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์และนางสาวสุภาพร ลาภจิตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาในการสอบ ณ สนามสอบอำเภอปราสาท.