ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนางอรสา สุภารี ผู้​อำนวยการ​
ก​ศน.อำเภอ​ปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางวัชรี สวัสดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์