ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมได้มามอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565