กลุ่มสนใจ (ระยะสั้น) 3 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านพลวงใต้ หมู่ 2 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์